Sunit_citat

Sunit App - eviShine


Alle som har investeret i et solcelleanlæg har stor interesse i, at anlægget fungerer og producerer el som forventet. Solcelleanlægget registrerer hvor meget el der produceres, men adgang til data er ofte besværlig. Inverteren kan vise el-produktionen på et lille display, men er ofte placeret svært tilgængeligt på et loft eller i et udhus. En datalogger til mange tusinde kroner kan vise tal på et display eller på en PC – men det kræver at man befinder sig lige der, hvor dataloggeren er placeret. Med evishine App har man altid de aktuelle tal lige ved hånden, uanset om man er hjemme, på arbejde eller ude. Alt der kræves er adgang til internet.

Uden at røre en finger

Med traditionelle løsninger skal man aktivt huske at holde øje med om anlægget producerer som forventet. Med eviShine kan du abonnere på hændelser fra dit anlæg, således der automatisk vises besked på din telefon, når anlægget ikke opfører sig som forventet. Det kan skyldes alt fra en opstået skyggepåvirkning pga. nedfaldne grene eller sne på solcellerne, til en teknisk fejl. I alle tilfælde er det en god idé at få udbedret problemet med det samme, så produktionen er optimal.

Del din glæde med andre

Vi er i en tid med stor prestige i at eje solceller og udvise grøn ansvarlighed – uanset om man er privat, erhverv eller en offentlig institution. Med eviShine app, en infoskærm i det offentlige rum, egen hjemmeside eller via facebook kan man stolt vise frem, hvor meget el der produceres lige nu, og dermed mængden af CO2 der spares. Med eviShine er det realiserbart. Det gælder både det mindre private anlæg eller den samlede mængde fra flere anlæg fordelt over hele landet.

Tal der er til at forstå

Tal kan vises på mange måder. Er begreber som kilowatt og kilowatt-timer tørt og svært, så kan eviShine bruges til at se besparelse i f.eks. kroner og øre, mængden af sparet CO2, antal sparepærer og vaskemaskiner der holdes i gang, eller et ansigt som kan være glad eller sur afhængig af, hvor meget el der produceres.

Løsningen

Med den unikke design opsamles data til en central server. Det betyder, at data er tilgængelige selv når inverteren er slukket (sker automatisk, når der bliver mørkt). Har man flere anlæg kan tallene summeres så en total produktion vises. Den centrale opsamling gør det nemt at vise tallene på flere medier, f.eks. en App, webside eller en offentlig infoskærm. Der er i designen lagt vægt på, at nødvendigt udstyr for det enkelte anlæg kan anskaffes til en lav pris.

 

Sol_co2-1

Se et eksempel på
fungerende evishine App
under solceller